Portfolio

Ministeries, ziekenhuizen, politiekorpsen, gemeentelijke diensten schakelden mij in voor het schrijven van artikelen voor hun bedrijfsbladen en personeelsmagazines.

Wonen 

Woonbron

 • Interviews en nieuwsberichten voor informatiekranten in de herstructureringsgebieden Hoogvliet, Pernis, Heijplaat
 • Interviews met wijkbewoners, beleidsmakers en medewerkers voor bedrijfsblad Wonen
 • Interviews met medewerkers voor personeelsmagazine @Woonbron
 • Artikelen voor (sociaal)jaarverslagen
 • Teksten verkoopbrochures van woningen
 • Interviews voor het boek ‘Corneliahof Pernis, duurzaam en dierbaar’.

Gezondheid & voeding 

Erasmus MC

 • Interviews met artsen over (nieuwe) behandelingen, interviews met onderzoekers over de uitkomsten van hun promotieonderzoek, interviews met patiënten over ziekte en behandelingen.

Vlietland Ziekenhuis

 • Interviews met artsen over behandelingen en met patiënten over hun ervaringen met het ziekenhuis voor relatiemagazine Vlietland Magazine en huis-aan-huiskrant Vlietland Centraal
 • Redigeren jaarplan

Voedingscentrum:

 • Interviews met voedingskundigen, onderzoekers en diëtisten voor Voeding & Voorlichting. Ook eindredactie en productiebegeleiding
 • Teksten voor jaarverslagen

Ondernemerschap 

Ministerie van Economische Zaken:

 • Artikelen voor maandblad EZM, tijdschrift voor MKB-ondernemers

Senter (agentschap Ministerie van Economische Zaken):

 • Artikelen Monitor
 • Artikelen MKB in Europa
 • Teksten jaarverslag

ANKO:

 • Kappersblad

Politie 

Politie Rotterdam-Rijnmond:

 • Interviews met medewerkers voor personeelsmagazine
 • Artikelen ondernemingsraadkrant

Politie Haaglanden:

 • Interviews met medewerkers voor personeelsmagazine
 • Artikelen voor personeelsbladen en jaarverslagen
 • Eindredactie en coördinatie nieuwsbrieven

Divisie Logistiek Korps Landelijke Politiediensten:

 • Nieuwsberichten en interviews voor nieuwsbrief Visie Versa (via Homerus Tekst Service)

Overheid, semi-overheid, gemeenten

Ministerie van Financiën:

 • Interviews met medewerkers voor het personeelsmagazine Wij van Financiën
 • Artikelen voor nieuwsbrieven Dienst Domeinen
 • Interviews voor jaarverslagen van de Dienst Domeinen

Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie:

 • Artikelen voor bedrijfsmagazine Belasting Bulletin

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam:

 • Artikelen voor nieuwsbrieven, interviews voor personeelsblad
 • Brochure over schuldhulpverlening
 • Webteksten

Gemeente Westvoorne:

 • Tekst voor brochure over schuldhulpverlening
 • Redigeren beleidsnota’s

DCMR Milieudienst Rijnmond Schiedam:

 • Artikelen voor bedrijfsblad en digitale nieuwsbrief MilieuSensor (via Postema Communicatie)

College voor toezicht op de zorgverzekeringen:

 • Eindredactie jaarverslagen
 • Tekst corporate brochure

IND:

 • Interviews voor rubriek Dubbelinterview in relatiemagazine IND Context (via Klasse Tekst)

Bedrijven

E.ON (via Homerus Tekstservice):

 • Interviews voor personeelsblad Stroom.lijn
 • Teksten voor digitale nieuwsbrieven en sociaal jaarverslag